Μάριος Σπηλιόπουλος
biographyworkspubssources

Η δημιουργία του δικτυακού τόπου για την παρουσίαση του έργου του Μάριου Σπηλιόπουλου είναι μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διατριβή εκπονήθηκε από την Τζήρου Γεωργία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Εύη Σαμπανίκου και μέλη της τριμελούς επιτροπής τον κο Χρήστο Αναγνωστόπουλο και τον κο Κάουα Αβραάμ.

» Το περιεχόμενο αντλήθηκε από δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο του καλλιτέχνη(καταλόγους εκθέσεων, εξειδικευμένα περιοδικά τέχνης, εφημερίδες, περιοδικά).

» Η καταγραφή του υλικού έγινε σε βάση δεδομένων η οποία το περιέγραψε ως προς τα πεδία : τίτλος έργου, τίτλος έκθεσης, χρόνος, τόπος, υλικά, περιγραφή, κριτική.

» Το φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε από τον καλλιτέχνη ο οποίος έχει και τα πνευματικά δικαιώματα. Η αρχειοθέτηση και κωδικοποίηση του φωτογραφικού υλικού έγινε σύμφωνα με πρότυπο που κατασκευάστηκε, κατάλληλο για αρχειοθέτηση φωτογραφικού υλικού διάφορων μέσων.

» Η ψηφιοποίηση του φωτογραφικού υλικού έγινε σύμφωνα με το πρότυπο Ifla (The International Federation Of Library Associations And Institutions)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΗΡΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΖΟΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ